Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Motive mobilalkalmazás használatához

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Montaltech Kft. szolgáltató által kínált „Motive” mobilalkalmazás (a továbbiakban: applikáció) Felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza.

A mobilalkalmazás használatát a vonatkozó hatályos jogszabályok és jelen ÁSZF szabályozza. A mobilalkalmazást letöltők és használók (felhasználók) jelen ÁSZF-et a regisztráció során elfogadják. Amennyiben jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és az Alkalmazás használatára.

Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF feltételeit a Felhasználók regisztrációjukkal mindenkor elfogadják. Az ÁSZF hatályos akkor is, ha az applikáció más weboldalon keresztül érhető el. Továbbá érvényes az applikáció szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (desktop weboldal, mobil weboldal, mobilalkalmazás), amelyeken keresztül az applikáció elérhető.

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Montaltech Kft.

Székhely: 2170 Aszód, Falujárók útja 40/B.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-09-111996

Adószám: 10968848-2-13

Képviselő: Kiss Balázs ügyvezető

E-mail: montaltechkft@gmail.com

Honlap: http://motiveapp.hu/

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Cantinart Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 19-21. A. ép. V. em. 2.

E-mail: hello@cantinart.hu

Definíciók

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az applikációt a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

Szolgáltatás: A Motive mobilalkalmazás egy olyan szolgáltatás, amelynek keretén belül a Felhasználó az applikáció letöltésével, segítséget kap ahhoz, hogy a szabadidős sportolási tevékenységének adatait egy adatbázisban áttekintse, eddzettségi állapotának megfelelő kihívásokat kereshessen, motivációt találjon további testmozgáshoz, egy egészségesebb életmódhoz. A mobilalkalmazás segítségével kihívásokban lehet részt venni. A Szolgáltatásról bővebben a következő linken keresztül tájékozódhat: http://motiveapp.hu/hasznalati-utmutato/ .

Honlap: A Montaltech Kft. által működtetett weboldal és annak minden al- és mikro oldala: http://motiveapp.hu/

Applikáció: A Play áruházban és az Apple App Store-ban elérhető Motive mobilalkalmazás (applikáció)

Az applikáció használata

Az alkalmazás Felhasználói 18 éven felüli természetes személyek lehetnek.

Az alkalmazás díjmentesen vehető igénybe, kizárólag magáncélra és nem üzletszerű módon, kizárólag a jelen ÁSZF feltételeivel.

Az applikáció használata során a Felhasználók különböző kihívásokat tudnak teljesíteni lépésszámláló, kalória, távolság funkciókkal, amely kihívásokhoz való felhasználói csatlakozás önkéntes. A kihívások során az alkalmazás által a felhasználói hozzájárulást, engedélyezést követő adatátvitel során kapott adatokat használja fel az applikáció, statisztikát, motivációs tartalmat készít.

Az applikáció részletes működése megismerhető a használati útmutató menüpontban. (link:  http://motiveapp.hu/hasznalati-utmutato/ )

Az applikáció telepítése, másolása és/vagy használata előtt a Felhasználó köteles elolvasni jelen ÁSZF tartalmát. Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén a Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat, a Szolgáltató által az applikációval kapcsolatosan működtetett weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.

Az applikáció használatával kizárólag a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre jogviszony. Az applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amelynek teljes költségét a Felhasználó viseli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges hibáiért.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján működőképes, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, a jelen szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során kizárólag a Felhasználó által megadott és a Szolgáltató rendszereiben szereplő adatok egyezőségének automatikus vizsgálata történik meg.

Az ÁSZF és az alkalmazás működésének módosítására, az alkalmazás működésének a megszüntetésére a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az alkalmazáshoz való hozzáférést a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljes körűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

Jogosulatlan használat

A Felhasználónak be kell tartania minden hazai előírást és szabályozást, amely az applikációra vonatkozik. A Szolgáltató jogosulatlan használatnak tekinti mindazt, ami az ÁSZF-et sérti.

Az applikáció szolgáltatás platformjai/technikai követelmények

Az applikáció jelenleg Android, minimum 5.0 (Lollipop) verziójú vagy annál magasabb Android operációs rendszerrel ellátott mobiltelefon vagy IOS operációs rendszer 10.0 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefonról érhető el. Szükséges továbbá minimum 50 MB szabad tárhely és a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai feltételeket az alkalmazás letöltéséhez és használatához a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (pl. Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban is.

Az alkalmazás telepítéssel, regisztrációt követően vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az Apple App Store felületén keresztül engedélyezett. A mozgás adatok átvétele a Google Fitnesz vagy az Apple Egészség (Mozgás adatok) alkalmazáson keresztül történnek, ezen adatokat a Felhasználó egyéb mozgást mérő alkalmazásai is tölthetik (pl. Runtastic, Strava, Endomondo, Nike Run Club stb.). Ezen harmadik fél által üzemeltetett alkalmazások és Google Fitnesz vagy Apple Egészség között bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért a Szolgáltató és üzemeltető nem vonható felelősségre.

Az applikáció hivatalos honlapja: http://motiveapp.hu/

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az alkalmazás párhuzamosan több eszközről nem vesz adatot, így azt nem javasolt több eszközön egyszerre ugyanazzal az accounttal használni.

Szolgáltatási díj

Az alkalmazás letöltése és használata díjmentes. Az alkalmazáson belül (inapp) sem találhatóak fizetéses elemek.

Felelősség korlátozása

A szerződés a Szolgáltató részére – az itt kifejezetten megállapítottakat kivéve – nem keletkeztet semmilyen további kötelezettséget.

A Szolgáltató a szerződés megszegésével, a szerződéssel kapcsolatos szerződésen kívüli kötelmekből származó felelősséget a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig korlátozza, illetve kizárja.

A honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, helyességére a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal.

A Google Play (…) honlapon az alkalmazás ablakon kívül a Google által feltett hirdetések tartalmáért a Szolgáltató nem vállalja a gazdasági és jogi felelősséget. Szolgáltató felelőssége csak az általa fejlesztett alkalmazás ablakterületére vonatkozik.

A Felhasználó az alkalmazás honlapját (http://motiveapp.hu/) kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve.

Az applikáció és bármilyen termékfrissítése „jelenlegi állapotában” kerül a Felhasználóhoz, és a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal érte. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ne használja a terméket más gyártók termékeivel együtt. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az applikáció a használat során a többi szoftverrel vagy hardvereszközzel nem megfelelően működik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a szoftver kárt tesz a Felhasználó mobil eszközében.

Szolgáltató kizár minden felelősséget az applikáció használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen jogellenes magatartást, illetve az alkalmazás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az alkalmazás felhasználói köréből.

Az alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az üzemeltető által, illetve az alkalmazást üzemeltető webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Felhasználó az alkalmazást használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és az üzemeltető a rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja, hogy az alkalmazás használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az alkalmazáshoz való csatlakozás miatt bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból bekövetkező, vagy más károkért a Szolgáltató nem felelős. A felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük rendelkeznek-e az alkalmazás használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel.

Regisztráció és tárolt adatok

Az alkalmazás a Felhasználók számára csak sikeres regisztrációt követően használható.

A regisztráció három módon lehetséges: Google fiókkal, Facebook azonosító segítségével vagy email cím és jelszó megadásával. A regisztráció során megadott adatok helyességéért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A regisztráció során az alkalmazás további kiegészítő adatok önkéntes megadását kéri a Felhasználók részéről egy űrlap kitöltésével, mint például magasság, testsúly, becenév, nem, születési dátum. A regisztráció során a Felhasználó által megadott adatokból az alkalmazás felhasználói profilt hoz létre.

A regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az alkalmazás működésével kapcsolatosan, az alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére.

Az alkalmazás telepítése, a regisztráció során a Szolgáltat a Felhasználó engedélyét kéri az alkalmazás és a Google Fitnesz vagy Apple Egészség alkalmazás közötti kommunikációhoz, adatforgalomhoz, ehhez a Felhasználónak az első telepítéskor hozzáférést kell adnia, melyet később bármikor visszavonhat az említett alkalmazásokban. Így a Szolgáltató a Felhasználó mozgás adatait is tárolni fogja. Mozgás esetében az Apple Egészség esetében harmadik fél által fejlesztett alkalmazás is tud írni (pl. Runtastic, Strava, Endomondo, Nike Run Club stb.).

A regisztráció során az alkalmazás külön önkéntes hozzájárulást kér a Felhasználótól, hogy olyan esetekben, amikor az alkalmazás nem fut a Felhasználó mobil eszközén részére külön ún. push notification üzeneteket küldhessen. Ezen funkció használata az alkalmazásban opcionális.

Az alkalmazás adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó, aki az alkalmazást saját nevében terjeszti, részben vagy egészében másolja, átdolgozza, a szellemi tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél, jogosulatlanul használja az alkalmazás és a Szolgáltató védjegyeit, kárt tesz az alkalmazásban bármilyen módon, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését írásban a  montaltechkft@gmail.com e-mail címre küldött levélben. Az alkalmazás mobil eszközről való törlésével az applikációból a felhasználói profil (account) nem törölődik automatikusan, azt az előző mondatban megadott e-mail címre küldött levélben kell kérnie a Felhasználónak.

Személyes adatok kezelése, a személyes adatok védelme

A személyes adatok kezelését a Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi és azt az alábbi helyen teszi elérhetővé a felhasználók számára: http://motiveapp.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ . A Felhasználó az applikáció használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó által megadott adatokat a  az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

Szerzői jogok

Az applikáció és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az applikáció letöltésével korlátozott és nem kizárólagos felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot nem. Az applikációhoz és a szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a Szolgáltató tulajdona. Az applikáció szerkezete, felépítése és kódja a Szolgáltató szakmai és üzleti titkának, bizalmas információjának minősül. Az applikáció kizárólag az ÁSZF feltételei alapján használható vagy másolható.

Frissítések

A frissített applikáció felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített terméket csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használhatja. Az applikáció aktuális verziószáma a Felhasználó számára a menüben látható.

Külső alkalmazások és szoftverek

A Facebook alapú regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Facebook-hoz csatlakozó szolgáltatásokat a Facebook irányelvei szerint kezeli. A Facebook irányelveiért és a Facebook működéséből adódó hibákért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. A Facebook szabályzatainak betartásáért a Felhasználó felel.

Az  alkalmazás az Apple AppStore, illetve a Google Play webáruházon keresztül tölthető le. Az Apple AppStore webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy . A Google Play webaruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Apple App Store, illetve a Google Playen keresztül letöltött alkalmazás esetén az Apple App Store, a Google Play mindenkor érvényben lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ideértve különösen az Apple App Store, a Google Play használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatónak az Apple App Store, valamint a Google Play szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben a fenti szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, továbbá az alkalmazás letölthetőségében változás áll be, úgy a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. IOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

Több adathordozón történő használat

A Felhasználó a több adathordozón való applikáció-használat nem kizárólagos és nem átruházható jogával rendelkezik. Elektronikusan nem másolhatja az applikációt egyik készülékről a másikra semmilyen hálózaton keresztül.

Vis maior

A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor az ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések stb. Ezen esetekben a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel, a szerződésben rögzített határidők nyugszanak.

Korlátozások

A Felhasználó az applikációt vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe, sem más módon nem terjesztheti.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció módosítását, átalakítását vagy lefordítását, beleértve az applikáció által tartalmazott szoftver, alkalmazások és adatbázisok megváltoztatását.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikációban megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását vagy ismeretlen eredetűvé tételét.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció vagy a dokumentáció bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő felhasználását, amely jelen ÁSZF-fel összeegyeztethetetlen.

A Felhasználó elfogadja és kötelezettséget vállal kártérítési és büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.

Garancia és kártérítés

Az alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges- fent meghatározott vagy bármely egyéb – technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Szolgáltató az alkalmazás használatából adódóan a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Szolgáltató nem vállal garanciát az alkalmazás megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért a Tulajdonos szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

A szerződés időtartama, megszűnése

A szerződés az applikáció letöltésével és regisztrációval lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre.

A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

  • Szolgáltató vagy Felhasználó által történő rendes felmondáskor
  • Szolgáltató vagy Felhasználó elállásakor
  • a szolgáltatás céljának megszűnésekor
  • felek közös megegyezésekor
  • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésekor, illetve ha a Szolgáltató tevékenységét megszünteti, vagy tartósan szünetelteti
  • Felhasználó elhalálozásával

Kapcsolat és támogatás

Az alkalmazás működésével kapcsolatosan a Felhasználó a montaltechkft@gmail.com e-mail címre küldheti kérdéseit, amelyre a Szolgáltató 30 napon belül válaszol, továbbá tájékozódhat a GYIK menüpontban (link: http://motiveapp.hu/gyik/ )

Egyéb, záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes.

A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a honlapon (http://motiveapp.hu/).

A Szolgáltató. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a honlapot más domain név alá helyezze.

Bármely, jelen szerződésben nem definiált rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való lemondást. Jelen ÁSZF alkotja a Felhasználó és Szolgáltató teljes megállapodását az applikáció (szolgáltatás) használatával kapcsolatosan.

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

2019. január

Montaltech Kft.

Szolgáltató